Baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory są groźne dla środowiska i organizmów żywych, gdyż znajdują się w nich substancje toksyczne, takie jak:

  • ołów - ma silne działanie mutagenne
  • kadm - zaburza pracę nerek, powoduje zmiany nowotworowe
  • nikiel - powoduje reakcje alergiczne
  • rtęć - uszkadza nerki, powoduje zmiany nowotworowe


Odpady w postaci baterii lub akumulatorów należy wrzucać do specjalnych pojemników, które na terenie Brzezin znajdują się m. in.:

  • w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
  • w holu Urzędu Miasta
  • w sklepie "Eldom" ul. Staszica 8 
  • P.P.H.U. Plac Jana Pawła II 9/10 
  • "Motozbyt" - ul. św. Anny 3/11(akumulatory)