Zużyte opony

Opony samochodowe nie ulegają rozkładowi, mają dużą odporność na uszkodzenia.
Duża objętość opon wiąże się z trudnością ich przechowywania, recyklingu i zagospodarowania po skończonym użytkowaniu.
Opony można poddać recyklingowi mechanicznemu (rozdrobnieniu) lub energetycznemu (spalaniu). Aby  to uczynić opony muszą być dostarczone do odpowiednich punktów.

Jeżeli ktoś z mieszkańców Brzezin i okolic chciałby oddać zużyte opony może to zrobić w następujących miejscach:

  • Wulkanizacja ul. Łódzka 15
  • Serwis opon ul. Łąkowa4


Opony z zakładów trafiają do specjalnych spalarni.