Podsumowanie programu edukacji ekologicznej

                                PODSUMOWANIE PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

                                                   REALIZOWANEGO W MIEŚCIE BRZEZINY

                

Urząd Miasta Brzeziny zakończył realizację zadania pn. „Program edukacji ekologicznej wraz z Kampanią informacyjno – edukacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami w mieście Brzeziny”, który skierowany był do wszystkich mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Celem programu było podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich grup społeczeństwa, polegające na wykształceniu nawyków wdrażania zrównoważonego rozwoju, dbałości

o stan środowiska i oszczędnego korzystania z jego zasobów.

W ramach programu przeprowadzono następujące akcje i konkursy:

 

  1. „VIII Miejski Bieg Eko – Brzeziny”;
  2. Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami;
  3. „Sprzątanie Świata 2012”;
  4. Zbiórka makulatury - „Drzewko za makulaturę”;
  5. Konkurs: „Pożyteczne wykorzystanie odpadów”;
  6. Konkurs: „Moja torba ekologiczna”;
  7. Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca szkodliwości palenia odpadów w piecach domowych;
  8. Przedstawienie teatralno-ekologiczne pt. „Historia zaginionego Papierka”.

           

Niewątpliwie największym powodzeniem cieszyła się akcja dotycząca zbiórki makulatury. Mieszkańcy chętnie pozbywali się wysegregowanego odpadu, a nam ogromną radość sprawił fakt,

iż możemy ich nagrodzić za godną naśladowania postawę wręczając drzewko.

 

Na realizację tegorocznego Programu, tak jak i w poprzednim roku, miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kwota przyznanej dotacji to 63.674,00 zł. Natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 70.774,22 zł.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Programie i zapraszamy 

do uczestnictwa w przyszłym roku. Dziękujemy również dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych za pomoc przy przeprowadzeniu akcji i konkursów skierowanych do uczniów szkół.