Aktualności

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

22-06-2014

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2014 r. usługę z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny świadczyć będzie firma: GLOBALeko Przemysław Kozłowski, ul. Św. Anny 3/11, 95-060 Brzeziny.

Umowa podpisana z Wykonawcą w dniu 17 czerwca 2014 r. obowiązywać będzie od dnia

1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady mogą wystąpić pewne niedogodności związane z wymianą pojemników na odpady. Wymiana ta rozpocznie się z dniem 23 czerwca 2014 r. i potrwa do dnia 30 czerwca 2014 r.  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że harmonogram wywozu odpadów uległ  zmianie. Nowy obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. harmonogram jest dostępny na stronie internetowej: www.brzeziny.pl i www.ekologia.brzeziny.pl oraz zostanie dostarczony przez Wykonawcę indywidualnie mieszkańcom w zabudowie  jednorodzinnej oraz zarządcom nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

Z dniem 1 lipca 2014 r. zmienia się  sposób segregacji odpadów tzw. „suchych”: opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych umieszcza się w jednym pojemniku (zabudowa wielorodzinna) lub worku (zabudowa jednorodzinna), natomiast szkło zbierane selektywnie umieszcza się w oddzielnym pojemniku (zabudowa wielorodzinna) lub worku (zabudowa jednorodzinna).

Zbieranie pozostałych frakcji pozostaje bez zmian.

Informację o sposobie segregacji odpadów na terenie Miasta Brzeziny są dostępne na stronie internetowej: www.brzeziny.pl i www.ekologia.brzeziny.pl.

 

Uwaga;

Zawarta umowa nie dotyczy odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. sklepy, firmy, instytucje). W związku z powyższym zasady odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych pozostają jak dotychczas tj. każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do posiadania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny.

 

 

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia

UM Brzeziny

www.ekologia.brzeziny.pl

 

 WSTECZ