Przeterminowane leki

Pamiętaj!

 

  • Opakowania po lekach składujemy w pojemnikach znajdujących się w aptekach.
  • Do pojemników wyrzucamy pastylki, maści, aerozole, leki płynne itd.
  • Nie wyrzucamy igieł, strzykawek i termometrów rtęciowych.
  • Leki przeterminowane oraz ich opakowania stwarzają zagrożenie dla środowiska, dla życia i zdrowia ludzi, dlatego powinny być poddane utylizacji w specjalnych spalarniach.

 

Pojemniki do zbiórki leków znajdują się w następujących miejscach:

  • Apteka ul. św. Anny 16
  • Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 4
  • Apteka przy Placu Jana Pawła II 2