Program edukacji ekologicznej

Program edukacji ekologicznej skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Celem programu jest podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich grup społeczeństwa, polegające na wykształceniu nawyków wdrażania zrównoważonego rozwoju, dbałości o stan środowiska i oszczędnego korzystania z jego zasobów.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące akcje i konkursy:

  • VIII Miejski Bieg Eko - Brzeziny"
  • Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami
  • Sprzątanie Świata 2012
  • Zbiórka makulatury - Drzewko za makulaturę
  • Konkurs: Pożyteczne wykorzystanie odpadów
  • Konkurs: Moja torba ekologiczna
  • Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca zakazu palenia odpadów w piecach domowych
  • Uroczyste zakończenie i podsumowanie Programu wraz z przedsatwieniem teatralno-ekologicznym

 

Na realizację Programu Gmina Miasto Brzeziny otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota dotacji wynosi 63.674,00zł. udział własny miasta 7.100,22zł.