Palenie odpadów w piecach domowych

Palenie odpadów w piecach domowych to ogromny problem jaki odnotowujemy na terenie miasta Brzeziny podczas sezonu grzewczego. Jak bardzo jest to rozpowszechniony proceder, świadczą wielkie chmury czarnego dymu nad miastem, a szczególnie osiedlami domków jednorodzinnych. W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, że zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe z powodu ogromnych ilości dymu i pyłu w powietrzu.


Spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacisz zdrowiem! Trujesz dzieci, skazując je na choroby górnych dróg oddechowych, astmę i alergie.

 

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają Twoje najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzasz chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny - kwaśne deszcze. Dlatego spożywasz zatrute mleko, warzywa i owoce.

 

Za palenie śmieci grozi grzywna w wysokości do 5000 zł.

 

Ilość produkowanych przez nas śmieci, co roku wzrasta. Musimy ograniczyć ich powstawanie. Wybieraj produkty w opakowaniach wielorazowych. Około 60% wytwarzanych przez nas odpadów nadaje się do ponownego wykorzystania. Segreguj je. Odzyskując cenne surowce oszczędzasz pieniądze, zdrowie i środowisko.