Sposób segregacji w nowym systemie gospodarki odpadami

 

SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2016 R.

 

 

 

Wszyscy mieszkańcy miasta, którzy w złożonej w Urzędzie Miasta Brzeziny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczyli, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób selektywny, obowiązani są od dnia 1 stycznia 2016 r. dzielić odpady na następujące frakcje:

 

 

 

1 pojemnik (worek)


odpady „suche” – papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło
Przykłady:
Tektura i Papier: gazety, kolorowe magazyny, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami;
Pokrywki od słoików, Drobny złom żelazny oraz drobny złom metali, Aluminiowe puszki po napojach, PUSTE, odkręcone i ZGNIECIONE butelki plastikowe, Plastikowe zakrętki, Plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach (puste, bez resztek żywności); Odpady wielomateriałowe: np. koperta bąbelkowa, kartonowe opakowania po soku, mleku, Folia i torebki z tworzyw sztucznych,
Opakowania po słodyczach, ciastkach, Opakowania po mrożonkach, Zużyte ubrania, PUSTE opakowania po środkach do prania, mydłach w płynie, szamponach, itp.
Szkło: bezbarwne i kolorowe, Butelki  szklane po napojach i żywności, Słoiki (bez nakrętek, zacisków gumowych i uszczelek),

2 pojemnik (worek)

3 pojemnik

odpady „mokre” - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, kuchenne i opakowaniowe ulegające biodegradacji
Przykłady:
Skoszona trawa, Liście, Odpadki kuchenne (stałe,/nie płynne): Obierki, Resztki z jedzenia, Zepsuta żywność, Odpady z owoców  i warzyw, Skorupki jajek, Fusy po kawie i herbacie. Rośliny czy ziemia po kwiatach, Małe zwierzęce odchody z trocinami itp.
pozostałości z sortowania – zmieszane odpady komunalne pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów „suchych” i „mokrych”, nie zawierające przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych, zużytych opon
Przykłady:
POPIÓŁ, Niedopałki z papierosów , Zmiotki (śmieci), Worki z odkurzaczy, Niedopałki, Resztki gumowe, Sznurki wstążki, Artykuły higieniczne (odpady z łazienki), Zużyta wata, waciki, plastry, Pieluchy jednorazowe, Skóra prawdziwa oraz sztuczna, odpady mocno zabrudzone np. papierki po maśle, zmywaki, gąbki itp.

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami:

przeterminowane leki

Pojemniki do zbiórki leków znajdują się w następujących miejscach:

Apteka ul. Św. Anny 16, Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 4, Apteka przy Placu Jana Pawła II 2, Apteka ul. Traugutta 11A

Zużyte baterie i akumulatory

BATERIE: do specjalnych pojemników w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz innych obiektach użyteczności publicznej np. w holu Urzędu Miasta Brzeziny lub do specjalnych pojemników w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii;

AKUMULATORY: akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę np. "Motozbyt" - ul. św. Anny 3/11

zużyte opony

Zużyte opony można będzie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzezinach lub do: Wulkanizacja ul. Łódzka 15, Serwis opon ul. Łąkowa 4 (do ostatniego punktu można również oddać zużyty olej).

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzezinach (dowóz we własnym zakresie)

meble i inne odpady wielkogabarytowe

Bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzezinach (dowóz we własnym zakresie)

odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie powstających w gospodarstwie domowym będzie można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzezinach

       

 

 Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia UM Brzezinywww.ekologia.brzeziny.pl